Service

On-site Machining & Service

View more

Bolt Torquing and Tensioning

View more

Flange management

View more

Cutting & Stamping

View more

Problematika netesností dôsledkom nesprávneho uťahovania skrutkových spojov vchádza čoraz viac do popredia. Na základe týchto podnetov sa naša spoločnosť rozhodla zabezpečiť návrh komplexného riešenia uťahovania, počnúc uvoľňovaním spojov stanovením uťahovacieho parametra, odporučením zariadenia ako aj spoluúčasti na samotnom úkone uvoľňovania a uťahovania s využitím vlastných zariadení .

Postup zahŕňa komplexnú službu s garanciou tesnosti spoja:

-uvoľňovanie starých spojov a zhodnotenie stavu svorníkov vrátane výpočtu osového pnutia

-očistenie a následná kalibrácia, prípadná oprava svorníkov a matíc

-ošetrenie svorníkov a matíc klzným lakom , vypálenie laku v peci

-kontrola a prípadné lokálne opracovanie tesniacej plochy

-návrh a dodávka tesniaceho materiálu podľa pracovných parametrov

-výpočet uťahovacích momentov po aplikácii klzného laku

- uťahovanie svorníkov predpínacími hydraulickými prípravkami

-garancia tesnosti spoja

Zabezpečujeme široký okruh obrábacích prác na mieste prevádzky, resp. služby súvisiace so skrutkovými spojmi v ropnom, plynárenskom, petrochemickom a spracovateľskom priemysle.

Potrubné spojky a k tomu patriace zariadenia znamenajú veľkú výzvu pre našich špecialistov.

Technické riešenie

Naše procesné služby zabezpečia prispôsobený technický balík pre obrábanie, skrutkovanie a testovacie služby s garanciou bezpečného, spoľahlivého, promptného, cenovo priaznivého a celistvého spojového riešenia v priebehu projektovej fázy výstavby, pred uvedením do prevádzky, pri uvedení do prevádzky a pri podpore priebežnej prevádzkovej údržby.

Personál, zamestnanci

Vysokokvalifikovaný a skúsený technici pred realizáciou prekontrolujú tesnenia a plochy príruby, potom zabezpečia správnu metódu vytvorenia spojov alebo opravy príruby podľa špecifikácie a pomocou torzného a napínacieho zariadenia zabezpečia správne zaťaženie skrutky, resp. vykonajú tlakovú skúšku integrity sústavy.

Poskytované služby

• Riadenie projektu

• Obrábanie (výroba) na mieste, odborné obrábanie, špeciálne obrábanie, obrábanie plochy príruby, rezanie rúr, úprava konca rúry a lokálne navrtávanie

• Krútiaci moment uťahovania a skrutkové napíjanie

• Prírubový manažment

• Skúška príruby

• Hydro skúška

• Kontrola čistoty potrubia a kamerová kontrola

• Skúška netesnosti dusíka, hélia

• Interdisciplinárne projektové tímy špecializované na obrábanie, skrutkové spoje

Riadenie integrity (celistvosti) spojov

Pohotová organizácia a riadenie interdisciplinárnych integrovaných tímov v oblasti obrábania, skrutkovania a skúšok netesnosti dusíka/hélia pre denno-denné prevádzkové a údržbárske činnosti, napomáha zákazníkom k dosiahnutiu cieľa, t.j. bezpečné a nepriepustné uvedenie do chodu,

vrátane nižšie uvedených dodatočných výhod:

• Zlepšenie bezpečnostných a environmentálnych vlastnosti

• Redukovanie projektového, prevádzkového a údržbárskeho plánovania

• Redukovanie požiadavky na zdroje a náklady

• Redukovanie nákladov na tlakové/integračné skúšky

• Zvýšenie produktivity

• Zlepšenie výnosnosti

Skrutkový spoj

Poskytujeme komplexnú škálu profesionálnych hydraulických momentových nástrojov

a napínacích zriadení pre odvetvie zamerané na skrutkové spoje.

Poskytujeme aj množstvo kontrolovaných napínacích riešení, ktoré spĺňajú požiadavky akýchkoľvek aplikácií, od nástrojov pre napínanie skrutiek do štvorhranných

a „direct fit“kľúčov, čo zaručuje, že upevňovacie prvky akéhokoľvek skrutkového spoja budú

zavedené bezpečným a kontrolovaným spôsobom.

Štvorhranný momentový kľúč

• 360˚ nastaviteľná reakčná vzpera

• Vysoká rotácie matice za jeden cyklus

• Rýchly spiatočný zdvih

• Vynikajúci výstupný moment na hmotnostný pomer

„Direct Fit“ momentov ýkľúč

• Konštruovaný na extra tenké, ľahké, kompaktné kazety s malým prejazdným prierezom

zabezpečujúce aplikáciu na miestach s obmedzeným prístupom

• Rýchlo uvoľniteľný cylinder

• Stály výstupný moment poskytuje vysokú presnosť počas celej činnosti

• In-line reakčná pätka zabezpečuje presnosť pomocou zníženia vnútorného otáčania

Skrutkové napínanie

• Poistný ventil zabudovaný v pieste zabraňuje preťaženiu

• Automatický, pružinou vybavený retrakčný systém znižuje dĺžku napínacích programov

• Vymeniteľnosť rozvodovej súpravy umožňuje napínanie skrutiek rozličných veľkostí s použitím toho istého silomeru

• Jedinečný plávajúci piest umožňuje 3˚naklonenie do akéhokoľvek smeru bez straty zaťaženia.

Zariadenie na roztiahnutie prírub

Oddeľuje spoje pre ľahkú kontrolu a výmenu tesnenia. Kontrolované oddeľovanie spojok je

bezpečné a znamená minimálny tlak na potrubie.

Oddeľovač matice

Odstráni staré a hrdzavé skrutky. Odstránenie skrutiek pomocou rezacích horákov, kladív

a dlát môže spôsobiť poškodenie spojovacích prvkov, vyžaduje dlhší čas nastavenia a prevádzkový

čas, resp. predstavuje potenciálne bezpečnostné riziko. Použitie hydraulických štiepačiek je najbezpečnejšia dostupná metóda.

Obrábacie zariadenie na mieste prevádzky

Disponujeme rozsiahlou škálou zariadení, ktoré podporujú naše strojárenské služby na mieste prevádzky. Umožnenie nákladovo priaznivej operácie realizovanej použitím účelových prenosných strojov, ktoré sú skonštruované tak, aby napomáhali k účinnej strojovej operácii v ťažkom pracovnom

prostredí a miestnym opravárskym prácam, kde demontáž je neuskutočniteľná a neekonomická.

Plocha príruby

Zariadenie je vhodné na zakrytie akejkoľvekplochy príruby. Interne a externe namontované zariadenie môže zakryť rozsah veľkostí od 0 do 3 m vonkajšieho priemeru.

Základné črty

• Výmenníky tepla

• Rúrkový zväzok čelné a zadné strany Tube bundle front and back faces

• Kupolovité konce

• Kanálové príruby

• Kanálové kryty

• Tesniace lišta príruby

• Spoje prstencového typu

Hrdlové spoje a kompaktné príruby

Vŕtanie a zahlbovanie

Vŕtacie, zahlbovacie a závitovacie operácie môžu byť vykonané použitím buď elektricky, hydraulicky alebo pneumaticky ovládanými strojmi. Účelové montážne stoly môžu byť vyrobené in-house na pripojenie zariadenia pre akúkoľvek aplikáciu a udržanie požadovaných tolerancií a nastavení.

Kľúčové črty

• Nastavenie vŕtania

• Dovŕtanie svorníkov

• Rúrkové spoje

• Vŕtanie a rezanie, zahlbovanie

Modifikácie rúrkovnice

Rezanie rúr a úprava konca rúry

Náš sortiment zariadení pre rezanie potrubí pokryje akýkoľvek priemer a hrúbku steny a je vhodný na rezanie všetkých bežných aj exotických materiálov v akomkoľvek prostredí, vrátane pod morom.

Kľúčové črty

• Rezanie

• Úprava zvaru

• Exkavácia a odstránenie chybného zvarového materiálu

• Simultánne rezanie a úprava

• Valcové zahlbovanie

• Sústružníctvo

• Špeciálne aplikácie

Frézovanie

Disponujeme širokou škálou ryhovacích strojov v kombinácii s frézovacími hlavami,

kĺzačkami, nosníkmi, konfigurované tak, aby vyhovovali príslušným aplikáciám.

• Deliace dosky výmenníka tepla

• Pumpaalebo podperné dosky motora

• Hriadeľ so žliabkom

• Kryty dvierok

• Štvorcové príruby

• Špeciálne aplikácie podľa požiadaviek