Upchávkové šnúry pre čerpadlá a armatúry

Uhlíkové a grafitové

Upchávkové šnúry z uhlíkových vlákien alebo grafitových pásiek

Pre aplikácie s požiadavkou vysokej teplotnej odolnosti až 650°C

Typy pre rôzne prevádzkové podmienky

PTFE vlákna a PTFE s grafitom

Šnúry vyrobené z PTFE vláken a PTFE vláken s prímesou grafitu

Výborná chemická odolnosť a teplotná odolnosť do 280°C

Pri niektorých typoch možnosť dodania FDA atestov

PTFE/Aramid

Šnúry z aramidových vláken v kombinácii s PTFE

Pre univerzálne použitie, teplotná odolnosť do 280°C

Veľmi dobré mechanické vlastnosti pre náročnejšie aplikácie, výborná odolnosť voči abrazívnym médiám

Sklené a keramické vlákna

Šnúry vyrobené zo sklených vláken

Teplotná odolnosť do 700°C-1250°C

Ostatné

Šnúry z ostatných prírodných či syntetických materiálov

Teplotná odolnosť je rôzná podľa materiálu

Univerzálne použitie pre menej náročné a stredne náročné aplikácie