Korugované tesnenia

ELASTAGRAPH na znižovanie emisií

Tesnenia Elastagraph™ disponujú vlnitým jadrom z nehrdzavejúcej, ktorý je súvislo potiahnutý flexibilným grafitom rôznych hustôt a hrúbok. Táto verzia poskytuje omnoho lepšie tesniace vlastnosti v porovnaní so štandardným vlnitým kruhovým tesnením. Vlnitá forma tesnenia Elastagraph™ zaisťuje konštantné odpruženie proti povrchu príruby. Znížená efektívna plocha tesnenia prospieva sile skrutky v momente aplikácie počiatočného krútiaceho momentu, pretože sa ihneď nestlačí celý okraj prstenca. Oproti konvenčným grafitovým tesneniam vytvára výrobná metóda tesnenia Elastagraph™ typ tesnenia bez spoja. Vlnité jadro je kompletne potiahnuté grafitom. Do vnútornej časti tesnenia Elastagraph™ sa na oboch stranách aplikuje grafit s vyššou hustotou. To vytvára tlak v potrubí, čo významne zvyšuje tesniaci výkon v porovnaní s klasickými tesneniami. Jadro sa vyrába z nehrdzavejúcej ocele a môže vydržať potenciálne poškodenie.

Vlastnosti

 Kovové jadro 

■ Hrúbka: 0,6 mm ■ Štandard 1,4404 (316L) ■ Možnosť iných materiálov 


Vrstva mäkkého materiálu 

■ Hrúbka: 0,5 mm alebo 1 mm ■ Grafit: (-200 až +450 °C) Tlak ■ Max. 64 barov, v závislosti od inštalácie a povrchového tlaku 


Typy 

■ Okrúhle ■ Len pre štandardné príruby IBC alebo RF ■ Štandardný rozmer do DN 600 alebo 24 palcov ■ Špeciálny rozmer ako Elastagraph™ SG 


Špeciálne vlastnosti 

■ Vysoká stlačiteľnosť ■ Dobrý tesniaci výkon pri nízkej sile skrutky ■ Dobrá flexibilita v nerovných plochách prírub ■ Dobrá flexibilita aj na nerovnomerných povrchoch ■ Vysoká odolnosť voči montážnym chybám ■ Veľmi dobrá funkcia odpruženia ■ Dobré mechanické vlastnosti pri teplotných výkyvoch ■ Veľmi dobrá stabilita (PQR) Celková hrúbka ■ Štandard: 1,6 mm alebo 3,2 mm

ELASTAGRAPH SG

Tesnenie Elastagraph™ SG sa skladá z vlnitého kovového jadra, ktoré je na oboch stranách potiahnuté grafitom. Vlnitá forma tesnenia Elastagraph™ SG zaručuje veľmi dobrú flexibilitu proti povrchom prírub. Aplikovanie vrstvy grafitu do drážok nosiča vo výrobnom procese zvyšuje silu skrutky pri počiatočnom krútiacom momente, pretože sa ihneď nestlačí celý okraj prstenca. To vytvára tlak v potrubí, čo významne zvyšuje tesniaci výkon v porovnaní s klasickými tesneniami. Jadro sa vyrába z nehrdzavejúcej ocele a môže vydržať potenciálne poškodenie.

Použitie :

■ Potrubia (DIN/ANSI/špeciálne rozmery) ■ TA-Luft ■ Výmenníky tepla ■ Vybavenie ■ Bojlery ■ Kompenzuje nepravidelnosti prírub

Vlastnosti :

Kovové jadro :

■ Hrúbka: 0,6 mm ■ Štandard 1,4404 (316L) ■ Možnosť iných materiálov 

Vrstva mäkkého materiálu :

■ Hrúbka: 0,5 mm, 0,8 mm, 1 mm ■ Grafit: (-200 až +450 °C) Tlak ■ Max. 64 barov, v závislosti od inštalácie a povrchového tlaku


Typy (tvary): 

■ Okrúhle, štvorcové, oválne ■ S medzerami na švy podľa nákresu Špeciálne vlastnosti ■ Vysoká stlačiteľnosť ■ Dobré tesniace vlastnosti pri nízkom zaťažení skrutky ■ Dobrá prispôsobivosť voči drsným alebo nerovným plochám prírub ■ Dobrá prispôsobivosť aj voči nerovnomerným povrchom ■ Veľmi vysoká odolnosť voči chybám pri montáži a prevádzke ■ Veľmi dobrá regenerácia ■ Dobré mechanické vlastnosti pri vysokých teplotách ■ Na vyžiadanie sa vyrába v špeciálnych rozmeroch Celková hrúbka ■ Štandard: približne 2,5 mm, 3,0 mm alebo 3,5 mm ■ Ďalšie hrúbky dostupné na požiadanie

VLNITÉ TESNENIA PRE NEROVNÉ PRÍRUBOVÉ SPOJE 

Tieto tesnenia sa používajú v mäkkých a nerovných prírubových spojoch na utesnenie proti horúcemu plynnému médiu. Jadro s hrúbkou približne 0,5 mm je väčšinou vyrobené z nehrdzavejúcej ocele alebo mäkkého železa. Celková výška vlnenia je približne 1,2 – 1,5 mm. Vrstva je vyrobená z grafitu alebo PTFE (ePTFE). Celková hrúbka štandardného potrubného tesnenia je približne 3,0 mm s 0,8 mm vrstvou na oboch stranách. Možné sú tiež iné hrúbky vrstiev, napríklad 0,5 mm a 1 mm. Tesnenia môžu byť vyrobené vo všetkých bežných tvaroch a veľkostiach.

Použitie 

■ Potrubia (DIN/ANSI) ■ TA-Luft (Technické usmernenia na riadenie kvality ovzdušia) ■ Drážkované príruby ■ Výmenníky tepla ■ Vybavenie ■ Bojlery ■ Kompenzácia nerovností


Vlastnosti 

Kovové jadro 

■ Hrúbka: 0,5 mm, vlnenie približne 1,2 – 1,5 mm ■ Stredný priemer 3 – 4 mm ■ Nehrdzavejúca oceľ/oceľ rôznych tried Vrstva mäkkého materiálu

■ Hrúbka: 0,5, 0,8 a 1 mm vrstvy ■ Grafit (-200 až +450 °C) ■ PTFE (-240 až +250 °C) Tlak ■ Max. 64 barov, v závislosti od inštalácie a povrchového tlaku 

Typy (tvary) 

■ Kruhové, oválne, obdĺžnikové ■ S medzerami na švy podľa nákresu 

Špeciálne vlastnosti 

■ Veľmi dobrá flexibilita ■ Certifikát odolnosti voči „vyfúknutiu“(Blow out) 

Celková hrúbka 

■ 2,5 mm, 3,0 mm alebo 3,5 mm ■ Ďalšie hrúbky sú dostupné na požiadanie