Povolenie a dotiahnutie svorníkov

• Upínanie s hydraulickým momentovým kľúčom (HighTork)

- Momentové kľúče umožnia dotiahnutie skrutiek a matíc akejkoľvek veľkosti, a zaručia spoľahlivé výsledky u akýchkoľvek prírubových spojoch. Vďaka tejto aplikácii je tesnenie utiahnuté potrebným tlakom zaťaženie, aby sa zabezpečilo správne utesnenie.

• Hydraulický napinák  Toto riešenie je vhodné v prípade kritického zariadenia. Napínač predlžuje skrutku, následne znižuje trenie, umožňuje ručné utiahnutie matíc. Skrutka sa potom vráti do pôvodnej dĺžky, poskytujúca správny tlak na príruby. Pre správne utiahnutie malým prírub najmenej 25% skrutiek musí byť súčasne utiahnutá.