Lokálne opracovanie prírubových tesniacich plôch

- Obrábanie sa vykonáva pomocou prenosného sústruhu a nástroja vhodného pre sústruženie, frézovanie, vŕtanie, lapovanie. Môžeme na pozícii opracovať príruby do priemeru 3100mm Plochy na opracovanie môžu byť štandardné prírubové spoje, pero-drážkové spoje, výkružok-nákružok, sedlá šošoviek , ring joinov a O-krúžkov. Vieme lokálne opracovať dosadacie plochy na tepelných výmenníkoch, na hlave prípadne plášti alebo ťažko dostupné miesta na a v tlakových nádobách.

Všetky stroje a nástroje sú pneumatické a to nám umožňuje pracovať bezpečne aj v oblastiach so zvýšeným rizikom výbuchu . Vďaka zmenšeným rozmerom môžeme použiť naše stroje na príruby nachádzajúce sa na telese alebo mimo zariadenia. Prenosná fréza pokryje priemer až do 2000mm, a používa sa na obrábanie plávajúcich hláv, čerpadiel, kompresorov, klimatizácií, chladičov a ďalších zariadení.