Výrobné zariadenia

V ponuke máme  indukčné pece rôznej veľkosti s výborne vybavenou sústružníckou a frézovacou dielňou.   
 
Podrobný popis: 
 
ZLIEVÁRENSKÉ ZARIADENIE 
• 3 stredno-frekvenčné indukčné pece s kapacitou 200-300-400 kg, jednotlivo 
• 2 horizontálne centrifúgy 
• 3 vertikálne centrifúgy  
• Elektrická pec pre tepelné spracovanie, vhodná pre martenzitickú oceľ , ktorá je
potiahnutá keramickým vláknom 
• Plynová pec pre tepelné spracovanie, teplota 0-1250 °C, priestor pre schladenie vodou za 30 sekúnd 
 
Vyššie uvedené pece sú vhodné na realizáciu rôznych úkonov, ako sú  opakovaný ohrev, schladenie, normalizácia, teplota, temperovanie, vytvrdzovanie, rozpustenie, precipitácia.
Každá pec vyhovuje norme ISO10423, dodatok H a  ASTM A991/A991M-98. 
Mechanické oddelenie umožňuje kompletizovať výrobu realizáciou rôznych druhov prác, ako sú otáčanie, vŕtanie,rezanie, zahlbovanie, ryhovanie.