Špirálovo vinuté tesnenie

Špirálovo vinuté tesnenie je jedným z najbežnejšie používaných kovových tesnení. Tesnenia sú vzácne univerzálne a ponúkajú vynikajúce vlastnosti v širokom rozsahu aplikácií. Špirálovo vinuté tesnenie pozostáva zo striedajúcich sa vrstiev tenkej nerezovej pásky a mäkkého tesniaceho materiálu, napr. grafitu alebo PTFE. Tesnenie je pred tvarované do tvaru V, ktorý umožňuje optimálne odpruženie tesnenia po stlačení a zvyšuje jeho tesniaci účinok.

Náš dlhoročný partner Leader Gasket vyrába špirálovo vinuté tesnenia v rôznych kombináciách kovov a tesniacich materiálov. Tesnenia sa vyrábajú v súlade s normami ASME B 16.20 (bývalá API 601) a DIN. Okrem štandardných tesnení sa vyrábajú tiež veľko rozmerové tesnenia (do 2,5 m), ako aj špeciálne tvary a neštandardné tesnenia navrhnuté na základe špecifikácie zákazníka. Špirálovo vinuté tesnenia sú farebne značené na vonkajšom krúžku farbou označujúcou použité materiály, čím sa uľahčí identifikácia tesnenia v sklade alebo priamo v prírube. Nasledujúca tabuľka prestavuje typologické rozdelenie jednotlivých typov špirálovo vinutých tesnení.

LG-13

Tesnenie LG-13 je najbežnejším typom špirálovo vinutého tesnenia a používa sa hlavne v prírubách podľa ASME B 16.5. Tesnenie pozostáva z kovového vonkajšieho krúžku (niekedy špecifikovaného ako centrovací krúžok) a špirálovo vinutého tesnenia. Tento typ sa bežne používa v prírubách s hladkou tesniacou lištou. Vonkajší krúžok je najčastejšie vyrobený z uhlíkovej ocele, ale môže byť vyrobený aj z ušľachtilých kovov odolných voči vysokým teplotám a agresívnym médiám.

LG-13-IR

Tesnenie je identické s LG-13, je však doplnené o vnútorný krúžok, ktorý zlepšuje účinnosť tesnenia. Vnútorný krúžok ochraňuje vinutie pred rozpletením, vysokými teplotami a agresívnymi médiami a znižuje možnosť zlyhania tesniacich schopností. Vnútorný krúžok sa spravidla vyrába z rovnakého materiálu ako kovová časť vinutia. Norma DIN požaduje použitie vnútorných krúžkov pre všetky tlakové triedy špirálovo vinutých tesnení, pričom vnútorné krúžky sa považujú za veľmi dôležité zvlášť u tesnení plnených grafitom a PTFE. Typ LG-13-IR sa používa hlavne v prírubách s hladkou tesniacou lištou.

LG-11

Tento typ tesnenia pozostáva len zo špirálového vinutia. Nemá žiaden vonkajší alebo vnútorný krúžok. Najčastejšie sa používa v prírubách pero/drážka a nákružok/výkružok.

LG-11-IR

Toto tesnenie sa podobá LG-11, ale je doplnené o vnútorný krúžok. Jeho použitie je podobné ako u LG-11.

LG-14 

Tesnenie pozostáva zo samotného špirálového vinutia ako u LG-11, je ale určené pre utesnenie prielezov a manipulačných otvorov. Tesnenie sa vyrába v nasledovných tvaroch:

Pozn.: K objednávke na typ LG-14 treba priložiť výkres tesnenia, príp. príruby.

LG-14

LG-13-HE

Tesnenie pozostáva zo špirálovo vinutého tesnenia LG-13 doplneného o deliacu prepážku. Prepážky môžu byť vyrobené ako obaľované tesnenie, hladké kovové jadro alebo hrebienkové tesnenie s grafitovou krytkou.
Tieto tesnenia sa používajú hlavne pre tepelné výmenníky. Deliace prepážky môžu mať rôzne tvary. Materiál prepážky je spravidla rovnaký ako materiál špirálového vinutia.

LG-11HE je rovnaké ako LG-13-HE, ale nemá vonkajší krúžok.

Štandardné hrúbky špirálovo vinutých tesnení

Naša firma ponúka tesnenia v niekoľkých štandardných hrúbkach. Štandardné LG-13, LG-13-IR, a LG-11-IR sa vyrábajú s vonkajším a/alebo vnútorným krúžkom s hrúbkou 3,0 mm, pričom špirálové vinutie má hrúbku 4,5 mm. Na požiadanie je možné vyrobiť štandardné tesnenia aj s hrúbkou vinutia 3,2 mm, vonkajší a vnútorný krúžok s hrúbkou 2 mm. Typ LG-11 sa vyrába v hrúbkach 2,5; 3,2; 4,5 a 7,2 mm.

Tesniace materiály

Špirálovo vinuté tesnenia sa vyrábajú plnené grafitom, PTFE, bezazbestovým a keramickým tesniacim materiálom.

Grafit: tento tesniaci materiál je najbežnejšie používaným plnivom. Používa sa takmer pre všetky aplikácie a teploty s výnimkou niektorých dymivých kyselín. Používame len grafit najvyššej kvality, dodávaný poprednými výrobcami čistého grafitu v USA a Európe. PTFE Teflon sa používa v takých aplikáciách, v ktorých nie je možné použiť grafit. Vyniká výbornou chemickou odolnosťou.

Bezazbestové tesniace materiály: jedná sa o kompozitné materiály na báze sklenených alebo aramidových vlákien a ich použitie sa odporúča len pre nízke teploty a menej náročné aplikácie, hlavne vzhľadom na vysoký obsah akrylátového spojiva.

Keramika: keramické vlákna sa používajú ako plnivo pre aplikácie s extrémne vysokými teplotami v systéme. Toto plnivo sa nepoužíva bežne, pretože v porovnaní s grafitom alebo teflonom sú jeho tesniace vlastnosti horšie.

MICA: používa sa ako plnivo pre aplikácie s extrémne vysokými teplotami. Na rozdiel od keramiky má MICA výborné tesniace vlastnosti.

Kovové materiály

Ponúkame špirálovo vinuté tesnenia v širokom sortimente kovových materiálov. Tabuľka uvádza najbežnejšie nerezové a špeciálne zliatinové materiály podľa ČSN, DIN a AISI noriem a ich štandardné farebné značenie (tabuľka vľavo).

Informácie požadované pri objednávke

Neštandardné tesnenia
Nasledujúca tabuľka špecifikuje, ktoré rozmery je nutné uviesť v požiadavke na návrh dizajnu tesnenia. Ďalej treba uviesť typ príruby, príp. jej rozmery, médium, prevádzkový tlak a teplotu.

Štandardné tesnenia
V objednávke  na štandardné špirálovo vinuté tesnenia treba uviesť nasledovné údaje:
- Typ tesnenia
- Materiál vonkajšieho krúžku
- Materiál špirálového vinutia
- Tesniaci materiál - plnivo
- Materiál vnútorného krúžku
- Rozmery (štandardné alebo špeciálne)
- Hrúbka tesnenia

Pre príruby s hladkou tesniacou lištou podľa DIN, DN 900 až DN 3000 (LG-13 a LG-13-IR)

Tabuľka pre typy LG-11, LG-411, LG-23, LG-26, LG-29 a iné typy tesnení