Profil spoločnosti

Zlieváreň sa nachádza v Parme. Vyrábame  špeciálne odstredivé odliatky v rozličných legovaných oceliach. 
Na začiatku spoločnosť začala fungovať ako subdodávateľ pre mechanické obrábanie.
Po niekoľkých rokoch sa majiteľ rozhodol zmeniť základné jadro podnikania firmy a spoločnosť sa začala sústrediť na výrobu odstredivých odliatok.
Počiatočná vnútorná plocha z 500 m2 bola zväčšená na 2500 m2, jedna časť bola určená na výrobu odliatok a druhá časť na mechanické spracovanie. Modernizácia strojov a technológie boli kľúčovým faktorom úspechu a spoločnosť sa stala vedúcou firmou na trhu v rôznych aplikačných oblastiach, v petrochemickom, potravinárskom, farmaceutickom a námornom priemysle  s ponukou širokej škály špeciálnych legovaných ocelí.    
Spokojnosť zákazníka je tiež dôležitým faktorom a preto spoločnosť postupne získala všetky potrebné certifikáty, ako sú ISO 9001 podľa UNI EN ISO 9001/2008, OHSAS 18001:2007, PED pre aplikáciu smernice 97/23CE, NORSOK revízia 4 pre materiály podľa A995 GR 4A - A99S GR SA - A99S - GR6A A3S1 CK3McuN A494 CW6MC pre rúry a gule, a najnovší OHSAS 18001:2007.
Hlavným cieľom spoločnosti je stála modernizácia vlastných zariadení a zdokonaľovanie zručnosti personálu, investovanie do nových technológií a nakoniec, no nie v poslednom rade bezpečnosť.