Povrchová úprava

Prehľad

Otryskávanie (pieskovanie ) je metóda čistenia povrchov pomocou stlačeného vzduchu a
abrazíva. Najčastejšie a nami používané abrazívum je oceľová drť.
Otryskávanie (pieskovanie ) slúži ako pred príprava povrchu. Dokonale zbaví povrch mastnoty,
povrchových nečistôt ako korózia, staré farby, smalt a podobne a vytvorí ideálny kotviaci profil pre ďalšie povrchové úpravy ako metalizácia zinacorom (zinkovanie), alebo konečná povrchová úprava farbou.

Oceľová drť

Najčastejšie používané kvalitné abrazívum s vynikajúcimi vlastnosťami, pre dokonalé otryskanie povrchu
materiálov s možnosťou mnoho násobného použitia. Je vyrobená z oceľového granulátu. Je vhodná pre tlakové tryskanie.

Metalizácia (zinkovanie, šopovanie) zinkom, zinacorom ZN + Al, hliníkom a meďou formou
žiarového striekania

Metalizácia (šopovanie, zinkovanie ) je žiarové nanášanie - striekanie roztaveného zinku,
hliníka alebo iných kovov. Technológia metalizácie ( zinkovanie ) nie je určená
len k ošetrovaniu skorodovaných povrchov materiálov a výrobkov, ale je vhodná i
k renovácii strojových dielov a súčiastok. Pri renovácii sa vyrovnáva, alebo
doplňuje exponovaná časť súčiastky o úbytok spôsobený deformáciou - najmä
trením rotačných plôch. Metalizovaná vrstva sa vyznačuje trvanlivosťou,
povrchovou tvrdosťou, účinnou odolnosťou voči chemickým a povetrnostným
vplyvom, farebnosťou, zvláštnym vzhľadom (porézna vrstva), odolnosťou voči
účinkom vysokých teplôt a elektrickou vodivosťou.