Používané materiály

Martenzitické ocele

Austenitické ocele

Superaustenitické ocele

Dvojfázové ocele

Ocele na báze nikelu

Ni-resist železo