Otryskávanie (pieskovanie)

V otryskávacom boxe sa ekologicky otryskávajú rôzne hutné profily, plechy, drobné výrobky, ako aj
kovové nadstavby. Dodávka technológie otryskávania je od rakúskej firmy OTS. Otryskávacie zariadenie pozostáva z otryskávacieho boxu s rozmermi 10 x 5 x 3,5m, izolovaného panelmi hrúbky 30mm, vrátane technológie zberu a dopravy otryskávacieho média podlahovým dopravníkovým
systémom, technológiou recyklácie otryskávacieho média, kazetového odsávača
prachu, jeho čistenia a spätného vracania do boxu a čiastočného vypúšťania do
ovzdušia.
  
Základné technické údaje:
·        otryskávací box - rozmery: 10,5 x 5,5 x 3,5 m (d x š x v)
·        výkon otryskávania:             cca 12m2 / hodina
·        otryskávacie médium:         kovová drť GL 50 ostrohranná drť strednej tvrdosti 

Súčasť technologického zariadenia sú tieto jednotlivé súčasti, ktoré sú vzájomne prepojené mechanicky
aj elektronicky:
·        kompresor GA 37 10 s elektronickým regulátorom
·        tlaková nádoba na stlačený vzduch
·        filtre, odlučovače oleja
·        systémový podlahový dopravník
·        pneumatická skriňa
·        korčekový elevátor 500 x 180mm
·        vzduchový triedič so sitom
·        zásobník otryskávacieho média
·        otryskávacia jednotka SCWB - 2452 200L
·        kazetový odsávač prachu typ OTS FT 8