Obalované tesnenie

Kovové obaľované tesnenia sa používajú v širokom rozsahu priemyselných aplikácií. Rodina firiem Leader Gasket vyrába kompletný sortiment obaľovaných tesnení v rôznych kombináciách kovových a nekovových materiálov. Tesnenia do 1 m na vonkajšom priemere sa vyrábajú z jedného kusa, väčšie priemery sa vyrábajú v zváranej konštrukcií. Obaľované tesnenia je možné vyrobiť podľa noriem API, DIN a iných bežných noriem, alebo je možné vyrobiť špeciálne tesnenie podľa požiadaviek zákazníka. Nasledujúca tabuľka a popisy predstavujú rozdielne a charakteristické vlastnosti jednotlivých typov obaľovaných tesnení.
Náš partner Leader Gasket vyrába na Slovensku typy LG-23 od vnútorného priemeru 257 mm do cca 2300 mm a LG-40 bez obmedzenia do priemeru 2000 mm.

LG-20

Jednostranne obaľované tesnenie sa používa, keď sa požaduje spevnené tesnenie s úzkou tesniacou plochou. Skladá sa z mäkkého tesniaceho materiálu obaleného do tenkého kovu. Väčšina jednostranne obaľovaných tesnení sa vyrába z medi a má prierez menší ako 6 mm. Pre prierezy väčšie ako 6 mm sa odporúča použiť obojstranne obaľované tesnenia.

LG-20-CR

Tesnenie sa podobá typu LG-20 ale kov, ktorý obaľuje mäkký tesniaci materiál, sa v mieste spoja prekrýva a tesniaci materiál uzatvára. Maximálna šírka tesnenia pre tento typ je tiež 6 mm.

LG-23

Obojstranne obaľované tesnenie sa skladá z dvoch kusov tenkého kovu a mäkkého tesniaceho materiálu ako plniva. Je najčastejšie používaným typom tesnenia pre výmenníky tepla a iné tlakové nádoby. Typ LG-23 sa vyznačuje väčšou stlačiteľnosťou a spätným odpružením ako celokovové tesnenia.

LG-40

Tento typ tesnenia pozostáva z plochého kovového krúžku obaleného na oboch stranách mäkkým tesniacim materiálom, zvyčajne grafitom ale PTFE. Tesnenie sa podobá na hrebienkové tesnenie, ale kovové jadro nie je drážkované.

Informácie požadované pri objednávke

V objednávkach na obaľované tesnenia treba uviesť nasledujúce údaje:
- Typ
- Vonkajší priemer
- Vnútorný priemer
- Tvar podľa tabuľky tvarov
- Hrúbka
- Materiál (kov a tesniaci materiál)
- Šírka prepážky
- Výkres k špeciálnym tvarom prepážok

Tesnenia z jedného kusa a s naváranými prepážkami

Vyrábame tesnenia s  prepážkami naváranými na vnútorný priemer tesnenia. Tesnenia s naváranými prepážkami majú lepšie tesniace vlastnosti ako tesnenia vyrobené z jedného kusa.