Mechanická dielňa

Dielňa  pozostáva z:

•             2    vertikálne CNC sústruhy 
•             13 Univerzálne hrotové sústruhy rozličnej veľkosti  
•             3    CNC univerzálne hrotové sústruhy 
•             l    Vyvrtávačka CNC     
•             2   Frézovačka CNC    
•             4    Pásové píly