Kovové krúžky , Ring Joint

Kovové krúžky

Kovové tesniace krúžky sú používané predovšetkým v petrochemickom, plynárenskom, chemickom a ropnom priemysle k utesneniu prírubových spojov, kde dochádza k vysokým teplotám a tlakom. Tieto precízne, pevné tesnenia tvoria kovové tesnenie prírub. Prierezy týchto tesnení sústreďujú zaťaženie skrutky na malú plochu,
pre vytvorenie vyššieho tesniaceho tlaku. Toto kovové tesnenie by malo byt vždy mäkšie ako lícové príruby. Vysoký tesniaci tlak spôsobuje "plastické tečenie" tesnenia na čelnej stene príruby. Tesnenie  "BX" a  "RX" využívajú vnútorný tlak média, a tím zvyšujú účinnosť tesniaceho systému. Sériové typové krúžky  "R" utesnia tlak média až do 69 MPa. Typové krúžky  "BX" a"RX" utesnia tlak média až do 137 MPa. Tesnenia a príruby musia byt vyrábané v presných rozmeroch, úpravách povrchu a tvrdosti. Vyžiadajte si technické informácie !