Kontrolované skrutkovanie a služby špecialistov

Riadenie integrity systému  
Existuje zodpovednosť za riadenie informačných údajov pozbieraných počas skrutkovacích prác,
uchovanie a zabezpečenie ich dostupnosti v budúcnosti pre rovnaké práce. Toto je odporúčanie energetického inštitútu Oil and Gas UK. Uchované údaje môžu byť prehliadnuté a v prípade potreby vylepšené. Naše riadenie integrity systému je spoľahlivá automatizovaná databáza informácií a dokumentácií všetkých integrovaných spojov.
 
Riadenie integrity systému umožňuje ľahkú dostupnosť k výpočtu skrutkových spojov, postupom a pracovným kartám. Zabezpečuje plánovanie práce, kontroly a montáže. Testovacie a historické údaje sú zachytené a uchovávané v centrálnej databáze, ktorá môže byť sprístupnená diaľkovo cez webový odkaz.   
 
Kľúčové črty
•    Kompletne sledovateľná história spojov 
•    Zabudovaný softvér výpočtu skrutkových spojov pre všetky nástroje výrobcov.
•    Dátový doklad produkcie, certifikáty príruby a správy o opravách všetkých
spojov 
•    Vytvorenie pracovných kariet a riadenie
•    Kontrola a zapisovanie
•    Elektronické P&ID/ izometrické výkresy  
•    Sledovanie vývoja Vášho projektu
•    Vývoj dostupný na mieste prevádzky a diaľkovo cez webový odkaz 
•    História spojov je dostupná diaľkovo cez webový odkaz
•    Predchádzajúce skúšobné balíky môžu byť obnovené/modifikované minimálnym prepracovaním. 

Zaškolenie a kompetencia  
“Kontrola kompetencie ľudí pracujúcich so spojmi je najdôležitejším faktorom pri ochrane pred presakovaním”. (Smernice Oil & Gas UK a HSE pre riadenie integrity skrutkových spojov pre tlakové systémy).
 
Netesné spoje sú jeden z hlavných dôvodov náhodného vypustenia, úniku  uhľovodíkov; alebo chyba skrutkového spoja môže mať potenciálne vážne a nákladovo náročné následky. Tiež predstavujú výrazne riziko pre bezpečnosť zamestnancov, majetku a prostredia.       
 
Prevádzkovanie momentového nástroja a napínacieho zariadenia si vyžaduje odborné
znalosti.

Iba zaškolený a kompetentný zamestnanci, ktorý absolvovali uznávaný program určenia
kompetencií môžu vykonať  kontrolu stavu a napínanie skrutkových spojov.
 
Zaškolíme všetkých zamestnancov podieľajúcich sa na montáži a napínaní skrutkových prírubových spojov zaručujúc, že vyškolený personál, dohliadajúci technici, poradcovia majú plnú kompetenciu a vedomosti v oblasti operácie hydraulických zariadení (krútiaceho momentu) a napínacích operácií. Zaškolovacie kurzy teoretického a praktického charakteru v oblasti riadenia skrutkovania a príruby sú dostupné v našich účelovo vybudovaných globálnych školiacich strediskách. Školenia môžu byť uskutočnené aj na inštaláciách/plavidlách  na šírom mori alebo na prevádzkach zákazníkov na pevnine.

Školenie „na mieru“   
Cenovo priaznivé, na mieru šité vzdelávacie balíky vyhovujúce vašej firme, rozsiahle praktické
školiace zariadenia a schopnosť poskytnúť kompletný balík alebo individuálne vzdelávacie moduly, ktoré klientovi zabezpečia „duševný pokoj” a môžu si byť istý, že budú oboznámený najnovšími kritériami Oil & Gas UK a smernicami HSE.  
 
Zahrnuté tematické okruhy:
•    Teória práce so skrutkami
•    Nahliadnutie a pochopenie technológie spojov
•    Aspekty životného prostredia, bezpečnosti a zdravia
•    Bezpečné pracovné postupy a procedúry
•    Praktické zručnosti
•    Tesnenie, typy, výber, správna inštalácia
•    Príprava spojov a napínanie skrutiek 
•    Príprava zariadenia a údržba
•    Predstavenie softvéru skrutkovacích prác 
 
Školenie v súlade so smernicami Oil & Gas UK, HSE a Energetického ústavu.  
PF010"Spojenie rúr použitím prírubových spojok”
PF019 "Montáž a napínanie skrutkových spojov"
PF018 " Montáž a napnutie skrutkových spojov”
 
Naši zamestnanci sú správne zaškolený a majú dostatok skúsenosti, vedomosti v oblasti bezpečného
montovania a utiahnutia prírubových spojov. Používame také pracovné metódy a praktiky, ktoré zabezpečia kompletný súlad so zámerom vyššie spomínaných smerníc.