Hrebienkové tesnenie

Leader Cam hrebienkové tesnenie ponúkajú alternatívu k špirálovo vinutým tesneniam. Ich použitie sa odporúča v prípade vysoko náročných aplikácií a v takých prípadoch, keď nie je možné dosiahnuť vysoké dosadacie tlaky na tesnenie. Leader Cam tesnenia pozostávajú z kovového jadra s koncentrickými drážkami a dvoch tesniacich vrstiev (krytiek) vyrobených z grafitu alebo PTFE. Tesnenia je možné aplikovať aj bez tesniacich krytiek, ale pri vysokom dosadacom tlaku na tesnenie môže dojsť k poškodeniu príruby. Materiál jadra sa zvyčajne volí rovnaký ako materiál príruby a ak jadro nie je predchádzajúcim použitím poškodené, tesniace vrstvy je možné po vyčistení jadra vymeniť za nové. Životnosť tesnenia sa týmto spôsobom predlžuje na takmer neobmedzenú dobu. Táto možnosť je zvlášť zaujímavá v prípade jadier z drahých špeciálnych zliatin, ale podstatne znižuje náklady aj u bežných materiálov. Nasledujúca tabuľka predstavuje typy hrebienkových tesnení.

Výhody hrebienkového tesnenia
Vynikajúce tesniace vlastnosti v širokom rozsahu médií a tlakov. Odoláva kolísaniu teplôt a tlakov v zariadení. Kompenzuje nerovnomerné stlačenie a chyby pri inštalácií. Môže sa používať vo všetkých typoch prírub bez ohľadu na uťahovací moment skrutiek. Nízke dosadacie tlaky redukujú možnosť poškodenia príruby. Jadro tesnenia možné znovu použiť.

LG-411

Tento typ hrebienkového tesnenia má drážky a tesniace vrstvy po celej tesniacej ploche. Jeho použitie je podobné ako u špirálovo vinutého tesnenia LG-11. Je určené pre príruby pero/drážka a nákružok/výkružok.

LG-413

Typ LG-413 má okrem tesniacej plochy vonkajší krúžok, ktorý slúži na centrovanie tesnenia v prírube. Tesnenie je určené pre príruby s hladkou tesniacou lištou.

Tesniace vrstvy (krytky)

Grafit: grafitové tesniace vrstvy sa u hrebienkových tesnení používajú najčastejšie. Je možné ich použiť takmer vo všetkých aplikáciách s výnimkou niektorých dymivých kyselín. Náš partner Leader Gasket používa len grafit najvyššej kvality, dodávaný poprednými výrobcami čistého grafitu v USA a Európe.

PTFE: teflonové krytky sa používajú v takých aplikáciách, v ktorých nie je možné použiť grafit. Vzhľadom na jeho vynikajúcu chemickú odolnosť odporúča sa na utesnenie kyselín a iných korozívnych médií.

Hrúbka tesniacich vrstiev je zvyčajne 0,5 mm pre drážky typu A a 0,8 až 1,0 mm pre drážky typu B.

Kovové materiály

Nasledujúca tabuľka uvádza najbežnejšie kovové, nerezové a špeciálne zliatinové materiály používané na výrobu hrebienkových tesnení.

Profil drážok

Ponúkame dva typy drážok pre hrebienkové tesnenia, typ A a typ B. Nasledujúci nákres a tabuľka uvádzajú rozmery pre jednotlivé typy

Informácie požadované pri objednávke

Neštandardné tesnania
Nasledujúca tabuľka špecifikuje, ktoré rozmery je treba uviesť v požiadavke na návrh dizajnu hrebienkového tesnenia. Ďalej treba uviesť typ príruby, prípadne jej rozmery, médium, prevádzkový tlak a teplotu.
V prípade tesnení pre tepelné výmenníky je možné doplniť do hrebienkového tesnenia LG-411 drážkované prepážky. 

Štandardné tesnenia
V objednávke na štandardné hrebienkové tesnenia Leader Cam treba uviesť nasledovné údaje:
- Typ tesnenia a profil drážok (A alebo B)
- Materiál jadra
- Materiál tesniacich vrstiev,
- Hrúbku jadra
- Hrúbku tesniacich vrstiev, prípadne celkovú hrúbku tesnenia
- Rozmery (štandardné alebo špeciálne)

Tabuľka pre príruby s hladkou tesniacou lištou podľa DIN 2697 (typ LG-413)