ElastaGraph

ElastaGraph (TM) sú tesnenia, ktorých nosnú časť tvorí zvlnené jadro, ktoré je pokryté pružným grafitom rozličnej hustoty a hrúbky. Konštrukcia zabezpečuje ElastaGraphu lepšie tesniace vlastnosti v porovnaní so štandardne používanými tesneniami.
Vlnitý tvar zvyšuje schopnosť ElastaGraphu vrátiť sa do pôvodného stavu a redukuje povrchovú plochu tesnenia pri počiatočnom krute. Zároveň znižuje výšku dosadacieho tlaku potrebného na dosiahnutie funkčnosti tesnenia. Z toho vyplýva stabilita skrutiek a zvýšená stálosť prítlakovej sily počas teplotných cyklov. Výrobný postup používaný na nanášanie grafitu na povrch kovového jadra zabezpečuje jeho aplikáciu bez pórov, ktoré sa vyskytujú u tesnení vyrobených z grafitových dosiek. Vnútorný priemer ElastaGraphu sa vyznačuje hustotou flexibilného grafitu, ktorý niekoľkonásobne zvyšuje jeho tesniacu schopnosť v porovnaní s klasickými tesneniami. Jadro vyrobené z nerezovej ocele prakticky vylučuje možnosť roztrhnutia tesnenia a následného úniku tesneného média. Pretože grafit je pripevnený ku kovovému jadru mechanickou silou a nie lepidlom nelepí sa na príruby.
ElastaGraph rieši problémy vznikajúce pri nedostatočnej elasticite tesnenia a zabraňuje úniku škodlivín do prostredia. Je vhodný aj pre aplikácie, kde je počiatočný uťahovací moment veľmi nízky, alebo kde dochádza k ochladzovaniu a opätovnému otepľovaniu príruby. ElastaGraph je najekonomickejšie riešenie na splnenie požiadavky nízkych únikov emisií.

Prevádzkové hraničné hodnoty:
Teplotný rozsah: 550°C (para), 450°C (vzduch)
PH rozsah: 0-14

Špecifikácia materiálu

Teplotný rozsah:
max 460°C (oxidujúce prostredie)
max 650°C (para)
max 927°C (neoxidujúce prostredie)

Tlaková trieda:
Vákuum do 4500 psi = 306 bar
v závislosti od teploty

Materiálové zloženie:
Tesniaci materiál - flexibilný grafit:
- Prispôsobivý nerovnostiam príruby
- Neobsahuje prísady a lepidlá (vysoká čistota)
- Chemicky odolný
- Znížená pórovitosť
- Nie je tepelne vodivý
- Nízka rozťažnosť
- Pretože sa nevyrába valcovaním sú vlastnosti vo všetkých smeroch rovnaké

Kovové jadro - 316L/1.4404/, 304/1.4301
Hrúbka jadra - 0,6 mm, 0,8 mm
Hrúbka grafitu - 2x 0,5 mm

Výhody aplikovania grafitu rozličnej hustoty a hrúbky na kovové jadro tesnenia
Bežne sa aplikuje grafit na kovové jadro tesnenia iba v jednej hustote, a tak poskytuje pri tesnení výhody iba tejto jednej hustoty. Pri Dynagraph procese sa aplikuje grafit s nízkou hustotou a aj s vysokou hustotou. Tesnenie tak získava výhody aplikovaného grafitu s nízkou hustotou a aj grafitu s vysokou hustotou.

Výhody nízkej hustoty 40lb/ft3 (0,64 g/cm3)

- Vysoká stlačiteľnosť
- Dobré tesniace vlastnosti pri aplikáciách, kde je nízky uťahovací moment
- Prispôsobivý nerovnostiam príruby
- Upravuje nedokonalý povrch

Výhody vysokej hustoty

- Vysoká regenerácia
- Nízka pórovitosť, dobré tesniace schopnosti
- Vysoká tepelná odolnosť
- Vysoká odolnosť voči tlaku
- Vysoká pevnosť v ťahu
- Dobrá odolnosť voči opotrebovaniu