Dynagraph

Tesnenia pre tepelné výmenníky sú tesnenia, ktorých nosnú časť tvorí zvlnené kovové jadro, ktoré je pokryté pružným grafitom rozličnej hustoty a hrúbky. Konštrukcia zabezpečuje lepšie tesniace vlastnosti v porovnaní so štandardne používanými tesneniami.
Vlnitý tvar zvyšuje schopnosť vrátiť sa do pôvodného stavu a redukuje povrchovú plochu tesnenia pri počiatočnom krute. Zároveň znižuje výšku dosadacieho tlaku potrebného na dosiahnutie funkčnosti tesnenia. Z toho vyplýva stabilita skrutiek a zvýšená stálosť prítlakovej sily počas teplotných cyklov. Výrobný postup používaný na nanášanie grafitu na povrch kovového jadra zabezpečuje jeho aplikáciu bez pórov, ktoré sa vyskytujú u tesnení vyrobených z grafitových dosiek. Vnútorná časť sa vyznačuje vysokou hustotou flexibilného grafitu, niekoľkonásobne vyššou tesniacou schopnosťou v porovnaní s klasickými tesneniami.
Tesnenie pre tepelné výmenníky vyrábané DynaGraph (TM) metódou riešia problémy vznikajúce pri nedostatočnej elasticite tesnenia a zabraňujú úniku škodlivín do prostredia. Sú vhodné aj pre aplikácie kde počiatočný uťahovací moment je veľmi nízky, alebo kde dochádza k ochladzovaniu a opätovnému otepľovaniu príruby. Tesnenia pre tepelné výmenníky DynaGraph sú najekonomickejším riešením minimalizovať únik emisií.

Prevádzkové hraničné hodnoty:
Teplotný rozsah: 550°C (para), 450°C (vzduch)
PH rozsah: 0 - 14

Materiálové zloženie:
Flexibilný grafit nanesený na zvlnené kovové jadro (316L/1.4404, 304/1.4301)